Novozámocká 275, 943 42 Gbelce
Evidencia reklamácií:

císlo reklamácie           Dátum prijatia
Dátum poslania             Dátum vybavenia
19001
03.01.2019
08.01.2019
21.01.2019
19009
10.01.2019
11.01.2019
16.01.2019
19012
17.01.2019
18.01.2019
. .
Posledná aktualizácia: 21.01.2019  16:26:07
... spät